Triển khai gia hạn nộp bài dự thi cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Triển khai gia hạn nộp bài dự thi cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARUP – 2021), trong đó quy định đối với Vòng thi cơ sở thời hạn nộp bài dự thi về Ban Tổ chức trước 12h00 ngày 05/10/2021. Tuy nhiên, do tình hình... ...
Cung cấp miễn phí phiên bản điện tử sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học trực tuyến

Cung cấp miễn phí phiên bản điện tử sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học trực tuyến

Lượt xem:

Do diễn biến phức tạp củ, kéo dài của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương. Học sinh một số nơi vẫn phải học trực tuyến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng, cung cấp miễn phí phiên bản điện tử của sách giáo khoa, học liệu điện tử từ lớp 1 đến lớp 12 trên trang web https://hanhtrangso.nxbgd.vn . Đây là trang web chính... ...
Giới thiệu sách giáo khoa điện tử cho học sinh và giáo viên

Giới thiệu sách giáo khoa điện tử cho học sinh và giáo viên

Lượt xem:

Trong thời gian này nếu chưa thể mua SGK thì quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh có thể truy cập website: https://hanhtrangso.nxbgd.vn để sử dụng, đọc sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên miễn phí. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đã xây dựng trang “Hành trang số” và số hóa toàn bộ sách giáo khoa (SGK), một số sách bài... ...