Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/2021/NQ-HDND 20/08/2021 Nghị quyết, Quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.