Trường THCS Trần Phú

  • Điện thoại: ...
  • Email: viettechkey@gmail.com
  • Địa chỉ: Tổ DP 8, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông