Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4143/UBND-KGVX 02/08/2021 Nghị định, V/v triển khai nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo