Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
79/KH-THCSTP 25/09/2021 Công văn, Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức dạy học từ ngày 27/9/2021
75/KH-THCSTP 20/09/2021 Công văn, Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trường THCS Trần Phú năm học 2021-2022
69/PA-THCSTP 07/09/2021 Công văn, Phương án, Phương án dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 (Trong tình hình dịch bệnh Covid-19)
31/QĐ-THCSTP 05/09/2021 Công văn, Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban quản trị, biên tập và điều hành hoạt động trang thông tin điện tử (Website) trường THCS Trần Phú
68/PA-THCSTP 04/09/2021 Công văn, Phương án, Phương án phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường năm học 2021-2022
29/QĐ-THCSTP 04/09/2021 Công văn, Quyết định, Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn Covid-19 năm học 2021-2022
67/QC-TAT 04/09/2021 Công văn, Văn bản khác, Quy chế hoạt động của Tổ an toàn Covid-19 trường THCS Trần Phú
1335/SGDĐT-GDTXCTTT 03/09/2021 Công văn, Phòng chống dịch Covid-19 trong trường học trước khi khai giảng và trong năm học 2021-2022
1333/SGDĐT-VP 02/09/2021 Công văn, V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022
65/PA-THCSTP 02/09/2021 Công văn, Văn bản khác, Phương án tổ chức khai giảng và dạy học năm học 2021-2022
3699/BGDĐT-GDTrH 27/08/2021 Công văn, Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2021-2022
643/PGDĐT 26/08/2021 Công văn, Triển khai thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo
Trang 1 / 212»