• Nguyễn Hải Đường
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0816868388
 • haiduongtp2377@gmail.com
 • Địa chỉ: Tổ DP 6 - Phường Nghĩa Thành - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông.
 • Vũ Văn Đô
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0943094978
 • vandotranphu@gmail.com
 • Địa chỉ: Tổ DP 7 - Phường Nghĩa Thành - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông.