Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
31/QĐ-THCSTP 05/09/2021 Công văn, Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban quản trị, biên tập và điều hành hoạt động trang thông tin điện tử (Website) trường THCS Trần Phú
29/QĐ-THCSTP 04/09/2021 Công văn, Quyết định, Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn Covid-19 năm học 2021-2022
1225/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định, Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên