Triển khai gia hạn nộp bài dự thi cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARUP – 2021), trong đó quy định đối với Vòng thi cơ sở thời hạn nộp bài dự thi về Ban Tổ chức trước 12h00 ngày 05/10/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ GDĐT điều chỉnh, gia hạn thời gian nộp bài dự thi Vòng thi cơ sở gửi về Ban tổ chức trước 12h00 ngày 25/10/2021. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi là trước ngày 16/10/2021 tại Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa. Mọi chi tiết Quý phụ huynh và học sinh có thể xem trong công văn đính kèm phía dưới.