“Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường, bạo lực gia đình”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. UBND phường phối hợp với công an phường và BCĐ mô hình “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh” đã tổ chức buổi “Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường, bạo lực gia đình” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Trần Phú.

Về dự buổi tuyên truyền có các đồng chí cán bộ và công an phường Nghĩa Thành cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Trần Phú. Buổi tuyên truyền diễn ra trong thời gian ngắn những ý nghĩa.

Trong buổi tuyên truyền các em học sinh đã rất nghiêm túc, chú ý lắng nghe và có sự tương tác rất sôi nổi với báo cáo viên.

Thông qua buổi tuyên truyền các em học sinh đã nhận thức được những chính sách pháp luật về bình đẳng giới, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Các thầy cô giáo nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về bạo lực học đường, bạo lực gia đình.

Buổi tuyên truyền đã diễn ra thành công tốt đẹp! Các đồng chí cán bộ phường Nghĩa Thành đã có những nhận xét và tuyên dương tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Trần Phú đã có sự chủ động chuẩn bị và hợp tác tích cực với công tác tuyên truyền của phường.

(Tác giả: Hồng Gấm)