Triển khai cuộc thi Olympic Toán học trực tuyến quốc tế Bricsmath.com

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 752/CV-PGD&ĐT ngày 30/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về việc tham gia kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến quốc tế Bricsmath.com. Nay trường THCS Trần Phú triển khai cuộc thi đến toàn thể các em học sinh, khuyến khích các em tham gia cuộc thi. Mọi chi tiết về cuộc thi Quý phụ huynh và các em học sinh xem trong thông báo số 574/TB-VKHGDVN ngày 23/9/2021 của viện khoa học giáo dục Việt Nam được đính kèm phía dưới.