THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ghi chú: Nhóm 1 thời gian học vào các buổi sáng thứ 2,4,6. nhóm 2 học vào các buổi sáng 3,5,7. (Học sinh có mặt tại trường vào lúc 6h 45 phút, tiết 1 bắt đầu 7h 00 phút.